Vyberte stranu

Motto

Najvyšším ideálom liečenia je rýchle, nenásilné a trvalé obnovenie zdravia…
Samuel Hahnemann (zakladateľ homeopatie)

Som Beáta Novákovská

SAKHom

Homeopatiou sa zaoberám od roku 2002. Študovala som v Slovenskej homeopatickej spoločnosti, následne v Slovenskej akadémii klasickej homeopatie. Homeopatia sa stala mojou láskou, filozofiou i  pohľadom na svet. Ako klasický homeopat pomáham ľuďom tam, kde konvenčná medicína nemá uspokojivé riešenia.

Som členom Slovenskej komory homeopatov.

Slovenská komora homeopatov

je profesným združením homeopatov na Slovensku a je členom Medzinárodnej rady pre homeopatiu ICH, Európskej centrálnej rady homeopatov ECCH a World Homeopathy Awareness Organisation WHAO.

Máte otázky?

Volajte 0911 039 542

Moje absolvované vzdelanie

 

 • 2002-2004 Slovenská homeopatická spoločnosť SHS  / Základný kurz klasickej homeopatie
 • 2002 Letná škola SHS / Dr. J.P. Jansen (Holandsko)
 • 2004 Letná škola Česká lékařská homeopatická společnost / M.D. Will Taylor (USA)
 • 2005 Reč tela a homeopatické lieky / M.D. Jawahara J. Shah (India)
 • 2005 Letná škola SHS / Dr. J.P. Jansen (Holandsko)
 • 2005 – 2009 Slovenská akadémia klasickej homeopatie – Diplom
 • 2008 Letná škola homeopatie / M.D. Will Taylor (USA)
 • 2008 Lanthanoidy / M.D. Jan Scholten (Holandsko)
 • 2008 Seminár s Anne Wirtz (Holandsko)
 • 2009 Homeopatická liečba duševných porúch / Kim Elia (USA)
 • 2009 Letná škola homeopatie / M.D. Will Taylor (USA), Chris Kurz (Rakúsko)
 • 2009 Sehgalova metóda v homeopatii / Dr. Yogesh Segal (India)
 • 2010 Hadie lieky v homeopatickej praxi / Kim Elia (USA)
 • 2010 Letná škola homeopatie / Ph.D. Chris Kurz
 • 2010 Systém rastlín v homeopatii / M.D. Jan Scholten (Holandsko)
 • 2010 Segalova metóda / Sanjem Segal (India)
 • 2011 Miazmy a nozódy / Louis Klein (Kanada)